Ga verder naar de inhoud

Advies 23: STEM Agenda 2030

22 oktober 2021

VARIO verwelkomt de STEM Agenda 2030, maar trekt tegelijk aan alarmbel en wil lat hoger leggen

Neem contact op met:

Samenvatting

Op 15 juli 2021 vroegen viceminister-presidenten Ben Weyts en Hilde Crevits VARIO om advies bij de STEM Agenda 2030. De Agenda heeft een dubbele ambitie: (1) inzetten op een hogere instroom in STEM en (2) het versterken van STEM-competenties. VARIO formuleert volgende aanbevelingen bij de Agenda:

1. VARIO is zeer tevreden dat er een opvolger van het STEM-Actieplan is, de vraag naar STEM blijft immers zeer hoog;

2. Tegelijkertijd trekt VARIO aan de alarmbel, er is nauwelijks vooruitgang geboekt. VARIO is daarom voorstander van een echt, nieuw Actieplan dat de lat hoog legt;

3. Meer effectiviteitsmetingen en praktijkgericht STEM-onderzoek dienen te worden gestimuleerd;

4. In TSO en BSO speelt het watervalsysteem nog steeds. Wat kunnen we leren van landen als Zwitserland?

5. VARIO herhaalt het belang van volgehouden, integrale en grootschalige acties met bindende engagementen;

6. Aantrekken van internationaal STEM-talent dient een aparte strategische doelstelling te zijn;

7. De frequentie van het Raadgevend Comité STEM, dient te worden verhoogd om eventuele bijsturing van de Agenda te faciliteren;

8. Aan de Agenda dient een realistisch budget en budgettair meerjarenplan te worden gekoppeld;

9. Naast de monitoring van de uitstroom (30% STEM-afgestudeerden uit HO volgens Eurostat-definitie), dient ook internationaal STEM-talent te worden gemonitord;

10. VARIO steunt de verruiming naar competenties en levenslang leren, maar vraagt tegelijkertijd te blijven inzetten op een hoger aanbod aan STEM-profielen en de link met de Sustainable Development Goals te leggen;

11. VARIO hoopt dat er nog voldoende marge is om, samen met de stakeholders, aanpassingen aan de huidige Agenda aan te brengen.

Impact

Vlaams Parlement

2 december 2021

VARIO-Advies 23 kwam verschillende keren aan bod in het Vlaams Parlement. We selecteren hier één van de verwijzingen. Vraag om uitleg van Tom Ongena over de STEM-agenda aan minister Hilde Crevits

De Standaard

8 november 2021

Vermelding op de voorpagina van De Standaard 'Vlaanderen dreigt de STEM-trein te missen'