Ga verder naar de inhoud
VARIO-voorzitter Lieven Danneels
VARIO-voorzitter Lieven Danneels

Woord van de VARIO-voorzitter

Ik nodig je graag uit om meer te lezen over de activiteiten van VARIO in 2023. Het jaarverslag van 2023 leert je ook hoe VARIO-aanbevelingen hun weg hebben gevonden naar het beleid.

Internationale werking

Tot de hoogtepunten van 2023 behoort onze studiereis naar Singapore, in maart. VARIO vindt het belangrijk om te leren uit succesvolle internationale innovatie-ecosystemen wereldwijd. Daartoe behoort Singapore zonder twijfel. VARIO ontving in november zijn collega’s van de Europese Science and Innovation Councils voor de jaarlijkse herfstmeeting.

Advies op eigen initiatief over het EU-beleid en landenstudie over transformatiegericht innovatiebeleid

VARIO voltooide in september een advies over het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU. VARIO zag in het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en de aankomende Europese verkiezingen een uitgelezen moment om te reflecteren over hoe Vlaanderen de wisselwerking met het EU-niveau kan optimaliseren en ook om actie te ondernemen. In december publiceerden we, samen met de Nederlandse AWTI, een landenstudie over transformatiegericht innovatiebeleid, in voorbereiding van een advies dat begin 2024 is verschenen.

VARIO geconsulteerd over diverse onderwerpen

VARIO formuleerde vier adviezen op vraag van de minister van Innovatie. In maart schreven we een advies bij de programmanota van de Vlaamse Regering over de ‘Klimaatsprong’, die de energie- en klimaattransitie van de Vlaamse industrie moet bevorderen. In april publiceerden we het advies ‘Versterken van de Vlaamse technologiepositie met betrekking tot octrooien’. Verder publiceerde VARIO in oktober een advies bij de ‘EU-ontwerpverordening - nieuwe genbewerkingstechnieken’. In november volgde een advies bij de ‘Wijzigingen Besluit Industrieel Onderzoeksfonds en Interfaceactiviteiten’.

In oktober verscheen op vraag van federale ministers Zakia Khattabi en Hadja Lahbib een briefadvies bij het ontwerp van 2e nationaal actieplan ‘Ondernemingen en Mensenrechten’.

Prioriteiten voor de toekomstige beleidsmakers in aanloop naar de Vlaamse verkiezingen

We sloten 2023 af met de druk bijgewoonde voorstelling van ons VARIO-memorandum en aansluitend een debat daarover met vertegenwoordigers van de zeven politieke partijen. Dit memorandum bevat de belangrijkste boodschappen van VARIO aan de toekomstige beleidsmakers, in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen. De aanbevelingen uit het VARIO-memorandum moeten ons in staat stellen om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren.

Veel leesplezier en blijf VARIO ook in 2024 volgen!