Ga verder naar de inhoud

VARIO interviewt (Vlaamse) Europarlementsleden

25.11.2022

De vaststelling dat het Europese wetenschaps-, innovatie- en industriebeleid steeds meer invloed uitoefent op het Vlaamse beleid ter zake - zowel qua financiering als qua wetgeving - en dat Vlaamse onderzoekers en ondernemers er ook steeds meer rekening mee moeten houden, is de aanzet tot een adviestraject waar VARIO momenteel aan werkt. VARIO onderzoekt een aantal vragen waarrond het zijn aanbevelingen zal formuleren. Hoe kan Vlaanderen het beste omgaan met wat op Europees niveau gebeurt om er de meeste baten uit te halen? Hoe en in welke mate weegt Vlaanderen op het Europese beleid en hoe kan dat eventueel geoptimaliseerd worden? In het kader daarvan klopten enkele VARIO-raads- en stafleden aan bij Vlaamse Europarlementsleden. Ze gingen recent op bezoek bij Geert Bourgeois en hadden een online-gesprek met Philippe Lamberts, Tom Vandenkendelaere en Philippe De Backer (ex-MEP). De gesprekken gingen geen onderwerp uit de weg en leverden interessante inzichten op die we zeker meenemen in het advies. Eerder al waren er interviews met leidend ambtenaren van het beleidsdomein EWI, met VLEVA en met de Vlaamse Vertegenwoordiging bij de EU. Voor de komende maanden staan meer gesprekken met diverse actoren op stapel.

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.