ADVIES 8: Wetenschap & Innovatie als prioriteit aanhouden

Via een efficiënt en effectief budgettair groeipad

ADVIES 8: Wetenschap & Innovatie als prioriteit aanhouden

De uittredende Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is goed nieuws maar mag ons niet laten indommelen. De absolute koplopers zoals Zwitserland en Duitsland hebben inmiddels hun ambities hoger gelegd. Willen we als Vlaamse regio bij die internationale top aansluiten, moet de nieuwe Vlaamse Regering de focus op wetenschap en innovatie ongewijzigd aanhouden en een bijkomende inspanning van 500 miljoen euro leveren tegen 2024.

In zijn achtste advies doet VARIO een voorzet voor een optimale invulling van het groeipad. Het is belangrijk dit te realiseren volgens een toekomstgerichte meerjarenbegroting, die bij voorkeur twee legislaturen overspant. VARIO vraagt wel om na de grote opstap van 2019 een consolidatieperiode van twee jaar in te lassen. Ook in die rustperiode is 30 miljoen euro extra nodig om niet terug te vallen in functie van de 1%-norm. In het voorstel van VARIO volgen de grote opstappen van gemiddeld 150 miljoen euro dan vanaf 2022. Om een maximale return on investment te garanderen, ziet VARIO vijf grote luiken: (1) versterking van de bestaande kanalen; (2) inspelen op nieuwe tendensen; (3) gecofinancierde innovatiebudgetten ter ondersteuning van regeringsbrede doelen; (4) internationale samenwerking; en (5) flankerende maatregelen.

In een apart rapport vindt u hieronder de ondersteunende analyse van de inzet van de extra middelen voor het bereiken van de 1%-norm, vanaf het afsluiten van het Innovatiepact in 2003 tot op heden.

Type: