Briefadvies: Voorontwerp programmadecreten BA2019 en BO2020

Briefadvies: Voorontwerp programmadecreten BA2019 en BO2020

Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en begroting 2020. Een programmadecreet bevat de eventuele noodzakelijke wijzigingen van regelgeving die de begrotingsuitvoering moeten mogelijk maken.

Type: