VARIO Advies 26: Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030

VARIO vindt het beleidsplan in veel opzichten positief en stelt tegelijkertijd een aantal groeikansen vast

Advisory Report 26: Science Communication Policy Plan 2022-2030

Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030. VARIO hecht veel belang aan excellente wetenschapscommunicatie en vindt het beleidsplan in veel opzichten positief. Daarnaast stelt VARIO een aantal groeikansen vast:

  1. Integreer wetenschapscommunicatie zoveel mogelijk in de huidige maatschappelijke context met de ambitie om van Vlaanderen een topregio te maken;
  2. Haal meer uit alle mogelijke partners in het wetenschapscommunicatiebeleid: individuele onderzoekers, onderzoeksinstellingen, hogescholen, de VRT, de bedrijven en sectoren, en het onderwijs;
  3. Werk meer vanuit een vraaggedreven perspectief, en werk strategieën uit voor specifieke doelgroepen zoals meisjes, kansengroepen, de min 12-jarigen, de 12-18-jarigen, enzovoort;
  4. Geef extra aandacht aan STEM, aan taal en (begrijpend) lezen én aan interdisciplinariteit;
  5. Werk beter uit hoe het beleidsplan wetenschappelijke geletterdheid bij de algemene bevolking kan bevorderen.

 

Type: