Ga verder naar de inhoud

Aandacht voor VARIO-advies bij vragen over link tussen onderzoek, beleid en burgers

15.06.2023

Afgelopen week is in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de relatie tussen onderzoek, beleid en burgers, naar aanleiding van een vraag om uitleg daarover. Minister Brouns benadrukte dat de zogenaamde ‘quadruple helix’ – het op elkaar afstemmen van beleid, bedrijven, onderzoekers en burger en samenleving – een vrij centrale plaats heeft in het innovatiebeleid. Tijdens de discussie werd verwezen naar het VARIO-advies 26 over het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030. “Het VARIO-advies gaf heel duidelijk over de hele lijn positieve adviezen, met een aantal aanbevelingen. Een van die aanbevelingen ging erover dat je nog meer moet proberen om burgers te betrekken bij die wetenschap en breder te communiceren.” klonk het. Ook Brouns onderstreepte het belang van het betrekken van de burger bij wetenschap. “Ik geloof ook in de kracht van onze ecosystemen, waar we heel wat kennis kunnen delen. Specifiek wat betreft het betrekken van de burger bij die kennis, zijn de voorbeelden waarnaar werd verwezen, de wetenschapscommunicatie amai! en andere belangrijk. Ik wil hier ook graag verwijzen naar Flanders Technology & Innovation (FTI). We moeten de kans nemen om al die kennistechnologie bij de burger te brengen en hen te enthousiasmeren voor wetenschap en wetenschappelijk onderzoek.” VARIO-advies 16 ‘Burgers betrekken bij het wetenschaps- en innovatiebeleid’ gaat zelfs specifiek in op het thema.


Gerelateerde adviezen

Advies 26: Be­leids­plan We­ten­schaps­com­mu­ni­ca­tie 2022-2030

1 februari 2022
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030.

Advies 16: Burgers betrekken bij het we­ten­schaps- en in­no­va­tie­be­leid

1 november 2020
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.