VARIO-memorandum 2019-2024

Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio's

VARIO-memorandum 2019-2024

Onder de titel ‘Vlucht vooruit. Bestemming: top 5 kennisregio’s’ heeft VARIO een memorandum voorbereid voor onze beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen.

Het memorandum geeft aan waar de prioriteiten in de komende jaren moeten liggen, wil Vlaanderen van de huidige 46ste plaats opklimmen tot de top 5 van Europese kennisregio’s. VARIO ziet in innovatie de sleutel tot duurzame groei, welvaart én welzijn, in een wereld van sociale, economische en ecologische uitdagingen. Op basis van 5 bouwstenen – Governance, Talent, Fundamenten, Innovatie-ecosysteem en Omgevingskader - worden 25 concrete maatregelen aanbevolen die van Vlaanderen één van de beste Europese kennisregio’s moet maken:

  • Werk een efficiënt governance kader uit. Innovatie is niet enkel een beleidsdomein op zich maar moet daarnaast ook ingebed zijn in elk ander beleidsdomein. De schotten moeten weg. Daarbij moeten we nog meer op lange termijn denken. Nu dankzij de voorbije extra inspanningen de 1%-overheidsnorm voor O&O in zicht komt, mogen we niet afremmen en is nog eens eenzelfde inzet van 500 miljoen euro extra nodig in de komende regeerperiode.
  • Ontwikkel en stimuleer onze belangrijkste grondstof: talent. Hercalibreer en innoveer het onderwijs, laat talent excelleren en hou het up-to-date door ook prioriteit te geven aan levenslang leren.
  • Verstevig de fundamenten. Geef nog meer slagkracht aan de universiteiten en hogescholen en ondersteun de groeien transformatie van onze ondernemingen zodat ze internationaal op de kaart staan.
  • Maak het innovatie-ecosysteem een vruchtbare bodem voor waardecreatie door samenwerking, interdisciplinariteit en internationalisering. Schenk vertrouwen en laat meer risico toe.
  • Creëer een gunstig omgevingskader voor innovatie door meer rechtszekerheid, minder administratieve lasten en blijvende fiscale stimuli. Neem als overheid zelf een meer actieve rol op.
    Lieven Danneels, voorzitter van VARIO: “Innovatie en onderzoek spelen een cruciale rol in onze economische en maatschappelijke evolutie. Het belang ervan kan simpelweg niet onderschat worden. Innovatie zou in het DNA van de volledige Vlaamse Regering moeten zitten; innovatie is een zaak van iedereen. De omzetting van onze aanbevelingen in beleid zal Vlaanderen naar de top van de Europese kennisregio’s voeren. Dat is onze ambitie.”

Lees hier het interview met Danielle Raspoet, directeur van VARIO, in Trends

Type: 
Documenten: