Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

Rapport in de kijker

VARIO-rapport: De lekkende pijplijn aan het werk: vrouwen sterk ondervertegenwoordigd als uitvinders bij octrooien

  • Onder de Vlaamse uitvinders in Vlaamse patenten is slechts 1 op 5 een vrouw. Het aandeel Vlaamse vrouwelijke uitvinders in Vlaamse EPO patentaanvragen is wel gestegen van 0,14 in 2001 naar 0,2 in 2017.
  • Voor bedrijfsoctrooien uit Vlaanderen is slechts 1 uitvinder op 6 een vrouw. Voor patenten uit het Vlaams Hoger Onderwijs is 1 op 3.4 uitvinders vrouw.

Voorstelling VARIO-memorandum op 14 december

VARIO werkt opnieuw aan een Memorandum voor de toekomstige beleidsmakers in het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering in het kader van de Vlaamse verkiezingen in 2024. Hoe moet het beleidskader voor innovatie eruit zien? Aan welke keuzes moeten we vasthouden? Welke nieuwe trends komen er op ons af?

Het traject naar het Memorandum ging officieel van start in juli, met een workshop 'scenario-denken'. Het rapport dat hieruit zal voortkomen dient mee als inspiratie voor onze aanbevelingen.

Het Memorandum zal officieel worden voorgesteld op het VARIO Colloquium op donderdag 14 december 2023 vanaf 15u, in zaal De Schelp van het Vlaams Parlement.

Adviesvraag over het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met zekere nieuwe genbewerkingstechnieken

VARIO werd door minister van Economie, Innovatie en Landbouw, Jo Brouns om advies gevraagd bij het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 voor een verordening voor planten die gewijzigd werden met zekere nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT), en hieruit geproduceerde levensmiddelen en diervoeders. Het advies wordt verwacht tegen eind september.

Meer specifiek verwacht de minister een antwoord op de lezing van de VARIO van het voorstel van de Europese Commissie van 5 juli 2023 en de visie van de raad en zijn stakeholders met betrekking tot het voorstel van de Europese Commissie.

Recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Verslag en geleerde lessen van in­spi­re­ren­de VARIO-stu­die­reis naar Singapore

13 juni 2023

In maart 2023 ondernam VARIO een studiereis naar Singapore. Deze missie was de eerste fase van een nieuw adviestraject over het ‘verruimen van onze strategische internationale oriëntatie’ waarin VARIO tracht om lessen te leren voor Vlaanderen uit andere internationale succesvolle ecosystemen.

In dit verslag worden de impressies van de VARIO-studiereis naar Singapore samengevat.

Advies 30: Ver­ster­ken van de Vlaamse tech­no­lo­gie­po­si­tie met be­trek­king tot octrooien

24 april 2023
Vlaanderen rangschikt top voor octrooiaanvragen door kennisinstellingen. De Vlaamse rangschikking voor bedrijfspatenten is ‘eerder…

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken