Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

Vlaanderen is goed bezig! (of niet?)

Het is een legitieme vraag: we zijn innovatieleiders in Europa, maar er zijn ook knipperlichten. Valkuilen die we moeten vermijden om niet af te glijden. In deze interviewreeks rond het VARIO-memorandum 2024-2029, leggen we ons oor te luister in de praktijk. Wat zijn voor Vlaamse top-innovators de verbeterpunten? Waar ligt voor hen het potentieel voor Vlaanderen om aan de kop van het peloton te blijven?

VARIO-advies 36: 'Toekomst van het Vlaamse clusterbeleid - groenboek'

Op 27 maart 2024 ontving VARIO van minister Brouns een vraag om advies bij het groenboek ‘De toekomst van het Vlaamse clusterbeleid’. VARIO stelt dat speerpuntclusters een instrument zijn voor economische valorisatie en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen via O&O&I, en vraagt om hen ook meer expliciet in te zetten binnen transformatief innovatiebeleid. VARIO vraagt ook om de nodige financiële ondersteuning voor de hernieuwde opdracht van de speerpuntclusters te voorzien en om in te zetten op een partnerschapsrol tussen de speerpuntclusters en VLAIO. Tot slot acht VARIO de tijd rijp voor een open oproep rond nieuwe strategische thema’s en is daarbij voorstander van een bottom-up aanpak.

VARIO-advies 35: Transformatiegericht Innovatiebeleid: een participatief bestuurskader voor de Vlaamse Overheid

De wereld kampt met urgente maatschappelijke uitdagingen die wezenlijke verandering vergen, zoals de klimaatcrisis of de stikstofcrisis. In zijn Advies 35 focust VARIO op Transformatiegericht Innovatiebeleid dat een cruciale rol speelt bij systeemverandering of systeemtransities. Denk bijvoorbeeld aan de transitie naar een digitaal en circulair agro-voedingssysteem of naar een circulaire economie. Steunend op de AWTI-VARIO landenreview (december 2023) en een achtergrondrapport, ontwikkelde VARIO een participatief bestuurskader voor Transformatiegericht Innovatiebeleid, met 8 aanbevelingen, dat nabijheid creëert met de lokale innovatiedynamiek. Hierbij is voortdurende uitwisseling van informatie tussen de beleidscyclus en een externe experimenteerruimte essentieel, om bijv. gericht regelgeving of andere beleidshefbomen te kunnen aanpassen, met het oog op het creëren van impact op systeemniveau en het versnellen van (radicale) innovaties.

Andere recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Brief­ad­vies over de EU-ont­werp­ver­or­de­ning inzake nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

7 februari 2024
In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies 32: 'EU-ontwerpverordening nieuwe genbewerkingstechnieken’ opnieuw…

Advies 34: Naar een ambitieus Europees in­du­strie­be­leid

23 januari 2024
VARIO kan zich in grote mate vinden in de conceptnota 'Naar een ambitieus Europees industriebeleid' die sterk in lijn ligt met eerdere…

VARIO me­mo­ran­dum 2024-2029: Meer impact door ex­cel­len­tie in innovatie en on­der­ne­mer­schap

14 december 2023

VARIO werkte opnieuw aan een Memorandum voor de toekomstige beleidsmakers in het Vlaamse Parlement en de Vlaamse Regering in kader van de Vlaamse verkiezingen in 2024. VARIO stelt vier ambities voor om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren.