Ga verder naar de inhoud

Advies 12: Strategische verkenning Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Deel I: waterstof

20 juli 2020

Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen voor de verschillende mogelijke Important Projects of Common European Interest (IPCEI’s). […] We gaan immers keuzes moeten maken op welke projecten we met onze kennisinstellingen en industrie prioritair willen inzetten. Onze middelen moeten we focussen en daarvoor hebben we de nodige onderbouwing nodig. VARIO kan daartoe een belangrijke insteek leveren. […]”. Dit advies is het eerste in een drieluik.

Neem contact op met:

Samenvatting

Ten tijde van de vraag om advies door minister Crevits, werd door de FOD Economie al een oproep gelanceerd voor het indienen van ‘expressions of interest’ voor een IPCEI ‘Hydrogen Technologies and Systems’ met juni 2020 als deadline. VARIO heeft ervoor geopteerd de waterstofwaardeketen als eerste in kaart te brengen en te overhandigen aan de minister ter onderbouwing van haar beslissingen binnen deze waardeketen.

Daaruit blijkt dat Vlaanderen alle troeven in huis heeft om een toonaangevende rol te spelen in Europa op het vlak van waterstof, mits de juiste ondersteuning.