Ga verder naar de inhoud

Advies 219: Decreet opheffing Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI)

VRWI • 1 juli 2016

Samenvatting

Het akkoord tussen de Vlaamse regeringspartners over de opheffing van de VRWI in juli 2014 kwam als een complete verrassing voor de Raad. In de conceptnota van 2013 over de hervorming van de strategische adviesraden stond het voortbestaan van de VRWI immers niet ter discussie; het ging enkel over de afschaffing van de rechtspersoon. Allicht hebben de SERV-uitstap in maart 2014 uit de VRWI en het feit dat de VRWI hierdoor in een juridisch vacuüm was beland, meegespeeld in deze beslissing. De VRWI betreurt dat hiermee het unieke forum verdwijnt waarin de academische, onderzoeks- en socio-economische wereld overleg plegen. In de SERV zitten de academische en onderzoekswereld immers niet mee aan de tafel waar de adviezen worden goedgekeurd.

De VRWI heeft deze regeringsbeslissing omgebogen tot een opportuniteit. De International Advisory Board (IAB) - actief in de schoot van de VRWI - had in juni 2014 immers een boodschap gericht aan de nieuwe Vlaamse Regering met daarin een aantal ontwikkelpunten voor de VRWI. De VRWI is op zoek gegaan naar buitenlandse best practices en heeft op basis hiervan voorstellen bezorgd aan minister van Innovatie Philippe Muyters voor een nieuw adviesorgaan met leden die spreken in eigen naam. De VRWI is dan ook zeer tevreden dat minister Muyters de blijvende nood aan een adviesorgaan voor innovatie heeft erkend, de suggesties heeft ter harte genomen, en beslist heeft tot de oprichting van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO). De VRWI verwijst in deze context naar zijn advies 220 bij de oprichting van de VARIO.

De VRWI begrijpt dat omwille van juridische redenen de VRWI-opheffing pas zal kunnen ingaan op 1 januari 2017. De VRWI vraagt echter dat de VRWI-leden al ontslag zouden kunnen nemen op het ogenblik dat de VARIO in werking treedt, en dit zoals voorzien in september 2016.