Ga verder naar de inhoud

Advies 28: Buitenlandse private investeringen in O&O en kennisintensieve productie

23 augustus 2022

Buitenlandse kennisintensieve investeringen bestendigen en versterken

Neem contact op met:

Samenvatting

VARIO werkte op eigen initiatief rond een adviestraject over buitenlandse private investeringen in Vlaanderen. VARIO focuste hierbij op buitenlandse private investeringen in O&O en op kennisintensieve investeringen in productie. In dit kader bezorgde VARIO Advies 28 ‘Buitenlandse private investeringen in O&O en kennisintensieve productie’ aan Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns.

Naast de vele positieve aspecten zoals jobcreatie, positieve impact op de productiviteitsgroei, de sterke bijdrage tot de totale private O&O in Vlaanderen, de toegevoegde waarde, het realiseren van agglomeratie effecten…, stellen buitenlandse kennisintensieve investeringen ons ook voor uitdagingen. VARIO verwijst o.a. naar de sterke concentratie van O&O in een beperkt aantal buitenlandse bedrijven, de concurrentie met binnenlandse bedrijven rond talent, de toenemende mate waarbij beroep wordt gedaan op toeleveranciers uit het buitenland… VARIO adviseert dat het beleid er voor zorgt dat de baten van deze buitenlandse investeringen voor de lokale economie, zoals het maximaliseren van spillovereffecten, zo groot mogelijk zijn, en de kosten zo laag mogelijk.

Met het oog op een duurzame bestendiging en versterking van buitenlandse private O&O en kennisintensieve productie in Vlaanderen, schuift VARIO een vijftal aanbevelingen naar voor vanuit een integraal, samenhangend beleidskader:

  1. Focus op de belangrijke lokalisatiefactoren en bied maatwerk aan;
  2. Zorg voor maximale spillovereffecten naar de lokale economie;
  3. Houd het lokale ecosysteem open en stel de internationale connectie voorop;
  4. Focus op nieuwe future-proof investeringen die passen in een lange termijnvisie op de Vlaamse kennis- en innovatieregio. Cross-over domeinen en digitale en duurzame technologieën zijn hiervoor belangrijke drivers;
  5. Zet complementair in op de versterking van de O&O en (business) dynamiek van binnenlandse ambitieuze en internationaal georiënteerde ondernemingen.

In antwoord op het advies van VARIO benadrukte minister Brouns o.a. om te blijven investeren in de aantrekkelijkheid van onze regio, bijvoorbeeld door de gunstige samenwerking tussen VLAIO en FIT verder uit te breiden.

Impact

Vlaams Parlement

11 oktober 2022

Gedachtewisseling over jaarverslag 2021 PMV