Ga verder naar de inhoud

Briefadvies over de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken

7 februari 2024

In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies 32: 'EU-ontwerpverordening nieuwe genbewerkingstechnieken’ opnieuw onder de aandacht brengen. VARIO juicht elke verbetering toe en steunt dit voorstel. In zijn nieuw briefadvies roept VARIO op om het Belgische EU-voorzitterschap maximaal te gebruiken om de kansen voor innovatie en valorisatie van deze nieuwe genbewerkingstechnieken te vrijwaren.

Neem contact op met:

Samenvatting

VARIO bracht in oktober 2023 op vraag van minister Brouns advies uit bij de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT’s). Deze EU-ontwerpverordening (d.d. 5 juli 2023) stelt een versoepeling van de GGO-regelgeving voor, voor planten en (dan voornamelijk voedingsgebonden) genetisch gemodificeerde organismen, die via de Nieuwe Genomische Technieken (NGT’s), zoals CRISPR-Cas, verkregen worden.

In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies opnieuw onder de aandacht brengen. VARIO vindt een aanpassing van de huidige strenge GGO-regelgeving dringend nodig en juicht elke verbetering toe. VARIO moedigt de Europese wetgever zelfs aan om in de toekomst nieuwe regelgeving (terzake) een niveau hoger te tillen en het innovatieprincipe toe te passen, wat wetgeving toekomstbestendig maakt en rechtszekerheid garandeert. De adviesraad kan zich evenwel verzoenen met de ontwerpverordening van de Europese Commissie (d.d. 5 juli 2023), maar vraagt met het oog op maximale rechtszekerheid voorafgaandelijk een grondige revisie van Annex 1.

In zijn nieuw briefadvies roept VARIO de Vlaamse en federale regering en de Vlaamse Europarlementsleden op om het Belgische EU-voorzitterschap maximaal te gebruiken om de kansen voor innovatie en valorisatie van deze nieuwe genbewerkingstechnieken te vrijwaren. VARIO vraagt, vanuit zijn bevoegdheden wetenschap, innovatie en ondernemen, om octrooiering buiten het toepassingsgebied van de EU-ontwerpverordening te houden. Bijkomend dringt de raad aan op het effectief uitvoeren van de diepgaande analyse, waarin o.a. zal nagegaan worden welke effecten de octrooiering van planten en de daarmee samenhangende vergunnings- en transparantiepraktijken kunnen hebben voor de innovatie op het gebied van plantenveredeling, zoals voorgesteld door de Europese Commissie.