Ga verder naar de inhoud

Studie: De economische effecten van internationalisering in het hoger onderwijs

1 juli 2020

Studie door KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en de ‘Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad’ (VLUHR)

Neem contact op met:

Samenvatting

De internationalisering van het hoger onderwijs krijgt zowel vanuit academisch perspectief als vanuit het beleid toenemende aandacht. Het aantal studenten in het hoger onderwijs dat naar een ander land trekt met het doel om er te studeren groeit jaarlijks. Ook voor Vlaanderen neemt zowel het aantal als het aandeel internationale studenten in het hoger onderwijs toe.

In dit onderzoek wordt er ingegaan op de economische gevolgen van deze internationaliseringtendens, met de focus op studenten hoger onderwijs die zich inschrijven voor voltijdse programma’s. In de studie worden de kosten en baten voor Vlaanderen gekwantificeerd. Ook de kosten en baten voor de overheidsfinanciering worden berekend, met een onderscheid tussen de kosten en baten tijdens de studietijd en na de studietijd.

De resultaten wijzen op een netto positief effect van internationalisering, met directe baten die 2,6 tot 3,3 keer de kosten overstijgen. De resultaten wijzen op een bijdrage van internationale studenten aan de economie met een factor tussen € 3.072 miljoen en € 4.408 miljoen, wat een netto bijdrage betekent van €465 - €613 per inwoner in Vlaanderen.

De bevindingen bevestigen de relevantie van de impact van internationale studenten op de economie, hoewel er een aantal overwegingen zijn. In de eerste plaats wordt het grootste deel van het effect bepaald door de langetermijnimpact van internationale studenten op de economie. Ten tweede wordt er vastgesteld dat tijdens de studies de netto-kosten hoger zijn dan de baten, maar nadien de baten de overhand nemen. Ten derde blijven, zolang de internationale studenten wonen en werken in Vlaanderen, de jaarlijkse baten positief. De resultaten verschillen naar nationaliteit en opleidingsniveau van internationale studenten.

Zie ook: VARIO-Advies 1 Internationaal toptalent aantrekken en verankeren