Ga verder naar de inhoud

Advies 34: Naar een ambitieus Europees industriebeleid

23 januari 2024

VARIO kan zich in grote mate vinden in de conceptnota 'Naar een ambitieus Europees industriebeleid' die sterk in lijn ligt met eerdere VARIO-aanbevelingen. VARIO wenst ter versterking nog een aantal boodschappen mee te geven, die een meerwaarde zullen zijn in de gesprekken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en beleidsdebatten over toekomstig Europees industriebeleid.

Neem contact op met:

Samenvatting

Op 20 december 2023 ontving VARIO van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns een vraag om advies bij de conceptnota ‘Naar een ambitieus Europees Industriebeleid’, meegedeeld aan de Vlaamse Regering op 15 december 2023: ‘Deze conceptnota zet enkele strategische krijtlijnen uit voor een toekomstgericht en proactief Europees industriebeleid. Hij vormt voor Vlaanderen een leidraad tijdens het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en dient als input voor beleidsdebatten over en aanbevelingen rond toekomstig Europees industriebeleid.’

VARIO kan zich in grote mate vinden in deze conceptnota die sterk in lijn ligt met eerdere VARIO-aanbevelingen. Zo onderschrijft VARIO het belang van de koppeling tussen onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid, het maken van strategische prioriteiten, demonstratie en opschalen, valorisatie, excellentie, toegang van kmo’s tot de markt en tot financiering en het belang van stevige fundamenten met o.a. menselijk kapitaal. VARIO wenst ter versterking nog een aantal boodschappen mee te geven, die een meerwaarde zullen zijn in de gesprekken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en beleidsdebatten over toekomstig Europees industriebeleid.

  • Aanbeveling 1: Belicht meer het belang van het opkrikken van de productiviteitsgroei, rekening houdend met verschillende dimensies
  • Aanbeveling 2: Koppel niet alleen het innovatiebeleid maar ook het ondernemerschapsbeleid aan het industriebeleid en zet technologie- en industrieneutraliteit voorop
  • Aanbeveling 3: Waak ook bij de Europese innovatiepijplijn over een goede beleidsmix
  • Aanbeveling 4: Zorg voor meer innovatietalent en internationaal STEM-talent
  • Aanbeveling 5: Hanteer een holistische aanpak van transities en SDG’s bij het uitbouwen van de industrie – en bij uitbreiding de duurzame economie - van de toekomst
  • Aanbeveling 6: VARIO ondersteunt het pleidooi voor een verdieping van een eengemaakte kapitaalmarkt voor het stimuleren van ondernemerschap