Ga verder naar de inhoud

Elie Ratinckx

Elie heeft een interdisciplinaire achtergrond in academisch onderzoek (KU Leuven, Københavns Universiteit, Universiteit Gent, RWTH Aachen) en beleidsonderzoek bij VARIO.

Elie heeft een brede beleidservaring o.a. rond talent, foresight, groeibedrijven, beleidsrelevant onderzoek…

Adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Advies 28: Bui­ten­land­se private in­ves­te­rin­gen in O&O en ken­nis­in­ten­sie­ve productie

23 augustus 2022
Buitenlandse kennisintensieve investeringen bestendigen en versterken

Advies 26: Be­leids­plan We­ten­schaps­com­mu­ni­ca­tie 2022-2030

1 februari 2022
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030.

Advies 25: Eco­no­mi­sche migratie – een post­coro­na visie

1 december 2021
VARIO is tevreden met de Conceptnota Economische Migratie, maar vraagt tegelijk om de sense of urgency hoog te houden