Ga verder naar de inhoud

Groenboek: “De toekomst van het Vlaamse clusterbeleid”

28.03.2024

Op de Vlaamse Regering van 22 maart 2024 werd het Groenboek “De toekomst van het Vlaamse clusterbeleid” meegedeeld. Na 10 jaar financiering van de speerpuntclusters staat Vlaanderen voor een vernieuwde aanpak van het clusterbeleid. In juni vorig jaar nam de minister van Innovatie daarom het initiatief om een groenboek op te stellen. Aan VLAIO werd gevraagd een traject op te starten om de aangewezen opties te onderzoeken voor verankering van waardevolle activiteiten. Het Groenboek is het resultaat van deze oefening. VARIO wordt gevraagd om over het Groenboek advies uit te brengen tegen 6 mei. Tevens wordt een advies gevraagd van de SERV, HBC (Beslissingscomité bij het fonds voor Innoveren en Ondernemen) en een geconsolideerd advies van de 6 speerpuntclusters. In zijn adviesvraag vraagt de minister na te denken over (1) de rol die de huidige speerpuntclusters kunnen spelen in de vier scenario’s in het Groenboek en, (2) strategisch belangrijke thema’s die mogelijk aanleiding kunnen geven tot speerpuntclusters in nieuwe domeinen.

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.