Kristien Vercoutere

Kristien Vercoutere

Senior beleidsadviseur

Kristien Vercoutere was van 1999 tot 2016 senior beleidsmedewerker bij de VRWI en maakte begin 2017 mee de overstap naar de VARIO.

Kristien studeerde in 1989 af als doctor in de wetenschappen, groep scheikunde (Universiteit Gent). Daarna was zij wetenschappelijk medewerker bij de Emissie-inventaris Vlaamse regio, het Bureau Communautaire de Référence van de Europese Commissie en de TU Delft. Zij was vervolgens projectcoördinator van een EU-onderzoeksproject aan de UGent en assistent aan de Howest in Kortrijk.