Ga verder naar de inhoud

Kristien Vercoutere

Kristien Vercoutere was van 1999 tot 2016 senior beleidsmedewerker bij de VRWI en maakte begin 2017 mee de overstap naar de VARIO.

Kristien studeerde in 1989 af als doctor in de wetenschappen, groep scheikunde (Universiteit Gent). Daarna was zij wetenschappelijk medewerker bij de Emissie-inventaris Vlaamse regio, het Bureau Communautaire de Référence van de Europese Commissie en de TU Delft. Zij was vervolgens projectcoördinator van een EU-onderzoeksproject aan de UGent en assistent aan de Howest in Kortrijk.

Adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Advies 32: EU-ont­werp­ver­or­de­ning - nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

4 oktober 2023
Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig, vindt VARIO. De raad juicht daarom elke verbetering van het huidige kader toe maar…

Advies 12: Stra­te­gi­sche ver­ken­ning Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Deel I: waterstof

20 juli 2020
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit…

Brief­ad­vies: Pro­gram­ma­de­creet BA2020

15 mei 2020
In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de…