Raadsleden

VARIO wordt voorgezeten door Lieven Danneels, gedelegeerd bestuurder Televic Group. De negen andere leden zijn Katrin Geyskens, Wim Haegeman, Johan Martens, Leen Van den Neste, Koen Vanhalst, Vanessa Vankerckhoven, Dirk Van Dyck, Marc Van Sande en Reinhilde Veugelers. Dirk Van Dyck is tevens plaatsvervangend voorzitter.