Raadsleden

VARIO wordt voorgezeten door Lieven Danneels, gedelegeerd bestuurder Televic Group. De negen andere leden zijn Katrin Geyskens, Wim Haegeman, Johan Martens, Koen Vanhalst, Vanessa Vankerckhoven, Dirk Van Dyck, Marc Van Sande, Reinhilde Veugelers en Hilde Windels. Dirk Van Dyck is tevens plaatsvervangend voorzitter.