Raadsleden

VARIO wordt voorgezeten door Lieven Danneels, gedelegeerd bestuurder Televic Group. De acht andere leden zijn Katrin Geyskens, Wim Haegeman, Johan Martens, Koen Vanhalst, Vanessa Vankerckhoven, Dirk Van Dyck, Marc Van Sande en Reinhilde Veugelers. Dirk Van Dyck is tevens plaatsvervangend voorzitter.