Advies 23: STEM Agenda 2030

VARIO verwelkomt de STEM Agenda 2030, maar trekt tegelijk aan alarmbel en wil lat hoger leggen

Advisory Report 23: STEM Agenda 2030

Op 15 juli 2021 vroegen viceminister-presidenten Ben Weyts en Hilde Crevits VARIO om advies bij de STEM Agenda 2030. De Agenda heeft een dubbele ambitie: (1) inzetten op een hogere instroom in STEM en (2) het versterken van STEM-competenties.

VARIO formuleert volgende aanbevelingen bij de Agenda:

 1. VARIO is zeer tevreden dat er een opvolger van het STEM-Actieplan is, de vraag naar STEM blijft immers zeer hoog;
 2. Tegelijkertijd trekt VARIO aan de alarmbel, er is nauwelijks vooruitgang geboekt. VARIO is daarom voorstander van een echt, nieuw Actieplan dat de lat hoog legt;
 3. Meer effectiviteitsmetingen en praktijkgericht STEM-onderzoek dienen te worden gestimuleerd;
 4. In TSO en BSO speelt het watervalsysteem nog steeds. Wat kunnen we leren van landen als Zwitserland?
 5. VARIO herhaalt het belang van volgehouden, integrale en grootschalige acties met bindende engagementen;
 6. Aantrekken van internationaal STEM-talent dient een aparte strategische doelstelling te zijn;
 7. De frequentie van het Raadgevend Comité STEM, dient te worden verhoogd om eventuele bijsturing van de Agenda te faciliteren;
 8. Aan de Agenda dient een realistisch budget en budgettair meerjarenplan te worden gekoppeld;
 9. Naast de monitoring van de uitstroom (30% STEM-afgestudeerden uit HO volgens Eurostat-definitie), dient ook internationaal STEM-talent te worden gemonitord;
 10. VARIO steunt de verruiming naar competenties en levenslang leren, maar vraagt tegelijkertijd te blijven inzetten op een hoger aanbod aan STEM-profielen en de link met de Sustainable Development Goals te leggen;
 11. VARIO hoopt dat er nog voldoende marge is om, samen met de stakeholders, aanpassingen aan de huidige Agenda aan te brengen.
Type: