Ga verder naar de inhoud

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen

VARIO adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid.

Briefadvies over de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken

VARIO bracht in oktober 2023 op vraag van minister Brouns advies uit bij de EU-ontwerpverordening inzake nieuwe genbewerkingstechnieken (NGT’s). In het kader van het Belgische EU-voorzitterschap wil VARIO zijn advies opnieuw onder de aandacht brengen. VARIO roept de Vlaamse en federale regering en de Vlaamse Europarlementsleden op om het Belgische EU-voorzitterschap maximaal te gebruiken om de kansen voor innovatie en valorisatie van deze nieuwe genbewerkingstechnieken te vrijwaren.

VARIO-advies 34: 'Naar een ambitieus Europees industriebeleid'

Op 20 december 2023 ontving VARIO van Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns een vraag om advies bij de conceptnota ‘Naar een ambitieus Europees Industriebeleid’.

VARIO kan zich in grote mate vinden in deze conceptnota die sterk in lijn ligt met eerdere VARIO-aanbevelingen. VARIO wenst ter versterking nog een aantal boodschappen mee te geven, die een meerwaarde zullen zijn in de gesprekken in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van Europese ministers en beleidsdebatten over toekomstig Europees industriebeleid.VARIO Memorandum 2024-2029: Meer impact door excellentie in innovatie en ondernemerschap

VARIO stelt vier ambities voor om de positie van Vlaanderen als één van de meest innovatieve regio’s ter wereld te behouden en via ondernemerschap ook te verzilveren:

  1. Geef innovatiebeleid het nodige leiderschap
  2. Stroomlijn de innovatiefinanciering
  3. Zorg voor meer innovatietalent
  4. Werk aan een duurzame en welvarende innovatie-economie

Andere recente adviezen en rapporten

Alle adviezen en rapporten bekijken

Advies 33: Wij­zi­gin­gen Besluit In­du­stri­eel On­der­zoeks­fonds en In­ter­fa­ceac­ti­vi­tei­ten

7 november 2023
VARIO interpreteert de conclusies van de vijfjaarlijkse evaluatie van de Industriële Onderzoeksfondsen en de interfaceactiviteiten van de…

Advies 32: EU-ont­werp­ver­or­de­ning - nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

4 oktober 2023
Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig, vindt VARIO. De raad juicht daarom elke verbetering van het huidige kader toe maar…