Ga verder naar de inhoud

Advies 24: Invulling VARIO-kernindicatoren

22 november 2021

VARIO heeft een eerste invulling klaar van de set van 20 kernindicatoren. Hoe presteert Vlaanderen tussen een selectie van toppresteerders - benchmarklanden en regio’s – waarmee Vlaanderen zich wil meten?

Neem contact op met:

Samenvatting

Vorig jaar stelde VARIO, op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits, een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en innovatie, en de positie van onze regio op internationaal vlak in kaart kan brengen. De tool bestaat uit 20 kernindicatoren die samen de kritische succesfactoren en daaraan gekoppelde doelstellingen zo goed mogelijk weerspiegelen.

VARIO heeft nu een eerste invulling klaar van deze set van 20 kernindicatoren. Hoe presteert Vlaanderen tussen een selectie van toppresteerders - benchmarklanden en regio’s – waarmee Vlaanderen zich wil meten?

U leest het in dit nieuwe VARIO-advies 24 “Invulling VARIO-kernindicatoren”.

Impact

Vlaams Parlement

9 december 2021

Vraag om uitleg over de nulmeting van VARIO van de twintig kernindicatoren voor het beleid Wetenschap en Innovatie van Maurits Vande Reyde aan minister Jo Brouns

VARIO-kern­in­di­ca­to­ren in het Vlaams In­di­ca­to­ren­boek 2021

30 september 2021

De VARIO-kernindicatoren worden opgenomen in het Vlaams Indicatorenboek 2021.