Ga verder naar de inhoud

Rapport: De lekkende pijplijn aan het werk: vrouwen sterk ondervertegenwoordigd als uitvinders bij octrooien

5 september 2023

Samenvatting

Dit VARIO rapport sluit aan bij het eerder uitgebrachte VARIO Advies 30 ‘Versterking van de Vlaamse technologiepositie m.b.t. octrooien’. Daarin werd - op vraag van de minister van Innovatie - een verfijning en aanvulling bij de bestaande VARIO kernindicator ‘aantal aangevraagde patenten’ uitgewerkt.

In dit rapport willen we aanvullend aandacht geven aan een gender component bij die indicator(en) door in te gaan op het aantal vrouwelijke uitvinders en de zogenaamde 'women inventor rate' (WIR).

De cijfers tonen een gemengde boodschap. De WIR van 0,2 voor Vlaamse patenten rangschikt in een internationale vergelijking in de top 3, maar voor de deelanalyses voor de bedrijven en voor het hoger onderwijs presteert Vlaanderen eerder gemiddeld.

  • Onder de Vlaamse uitvinders in Vlaamse patenten is slechts 1 op 5 een vrouw. Het aandeel Vlaamse vrouwelijke uitvinders in Vlaamse EPO patentaanvragen is wel gestegen van 0,14 in 2001 naar 0,20 in 2017.
    Vlaanderen rangschikt goed in internationale vergelijking. Vlaanderen deelt de derde plaats met België en Frankrijk wat de WIR voor EPO-aanvragen betreft (2017) en laat enkel de VS en Spanje voorgaan. De VARIO-benchmarklanden Nederland, Zweden, Finland, Denemarken scoren allen lager.
  • De WIR bij de bedrijven is duidelijk lager dan bij instellingen voor hoger onderwijs: voor bedrijfsoctrooien uit Vlaanderen is slechts 1 uitvinder op 6 een vrouw (WIR 0,18). Voor patenten uit het Vlaams Hoger Onderwijs is 1 op 3.4 uitvinders vrouw (WIR 0,29).
    Voor deze deelanalyses is de rangschikking van Vlaanderen veel minder gunstig. Behalve Spanje en de VS, gaan nu ook Ierland, België, Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië ons voor, bij de bedrijfspatenten. De VARIO benchmarklanden Zweden, Finland en Denemarken laten we wel nog achter ons. Bij de octrooien aangevraagd door instellingen voor hoger onderwijs gaan behalve Spanje en de VS ook Italië, Finland, België, Nederland en Groot-Brittannië ons voor. Vlaanderen scoort hier ook minder goed dan het gemiddelde van de lidstaten van de EU.