Open brief voor deelname Zwitserland aan Horizon Europe

Open brief voor deelname Zwitserland aan Horizon Europe

VARIO ondertekende samen met zijn Europese zusterorganisaties een Open Letter on the Participation of Switzerland under Horizon Europe. Dit werd beslist tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Europese Adviesraden voor Wetenschap en Innovatie van eind mei. Met de open brief roepen de adviesraden op tot verderzetting van de langdurende en wederzijds succesvolle samenwerking tussen Zwitserland en de Europese Unie in het domein van onderzoek en innovatie. Zwitserland huisvest wereldklasse onderzoeksinstellingen en staat al jaren gerangschikt als één van de meest competitieve en innovatieve landen. Om die reden werd Zwitserland door VARIO in zijn advies 10 ook geselecteerd als één van de vijf benchmarklanden voor Vlaanderen op weg naar de top van kennisregio’s. Mocht Zwitserland niet kunnen deelnemen aan Horizon Europe zou dit de ERA als geheel verzwakken. Ook andere wetenschapsorganisaties zoals LERU en FWO waren medeondertekenaars.

Open brief

Website Swiss Science Council SSC

VARIO-advies 10