ADVIES 11: De lerende samenleving

ADVISORY REPORT 11: The learning society

Op 7 juli bezorgde VARIO zijn advies 11 ‘De lerende samenleving’ aan viceminister-president Hilde Crevits.  De conceptnota van de Vlaamse Regering die de beleidsvisie uittekent voor de oprichting van een platform levenslang leren kan op de volle steun rekenen van de VARIO-raadsleden. 

 

Type: