Interview met raadslid Wim Haegeman over levenslang leren

Interview met raadslid Wim Haegeman over levenslang leren

In de vandaag verschenen Trends zit een bijlage die focust op de krapte op de arbeidsmarkt. In een interview belicht Wim Haegeman, VARIO-raadslid en professor aan de UGent en Vives-hogeschool, het belang van levenslang leren in dit verhaal. VARIO heeft het achterblijven van levenslang leren in Vlaanderen al in meerdere adviezen onder de aandacht gebracht. Volgens Wim Haegeman heeft Vlaanderen dringend nood aan een cultuuromslag in levenslang leren: “We moeten de motivatie van Vlamingen om levenslang te blijven leren opkrikken. Werken is ook leren. Beide aspecten moeten continu met elkaar verbonden zijn. We scoren nu internationaal gezien niet goed, en een sterke inhaalbeweging is nodig als we onze ambitie willen waarmaken om van Vlaanderen een top kennis- en innovatieregio te maken tegen 2030.”

Interview met Wim Haegeman