Ga verder naar de inhoud

Advies 11: De lerende samenleving

1 juli 2020

Op 7 juli 2020 bezorgde VARIO dit advies aan viceminister-president Hilde Crevits. De conceptnota van de Vlaamse Regering die de beleidsvisie uittekent voor de oprichting van een platform levenslang leren kan op de volle steun rekenen van de VARIO-raadsleden.

Neem contact op met:

Samenvatting

Deze conceptnota bevat de beleidsvisie op de oprichting van het platform levenslang leren. Inzetten op levenslang leren is al langer één van de topprioriteiten van VARIO - Vlaanderen heeft op dit gebied echt doorbraken nodig wil het effectief een top innovatieve kennisregio worden - en de raad staat dan ook helemaal achter de oprichting van het platform. VARIO hoopt dat hiermee inderdaad samenwerking en synergiën ontstaan. Ook de vier uitdagingen en tien opdrachten zoals geschetst in de conceptnota dragen de goedkeuring weg van de raad. VARIO onderlijnt het belang van een ‘evidence based’ aanpak en beveelt aan om te kijken naar succesvolle internationale voorbeelden om de achterstand van Vlaanderen in levenslang leren in te halen. Verder adviseert de raad om concrete en ambitieuze doelen te formuleren. De monitoringsopdracht van het platform is een goede zaak en VARIO hoopt dat dit voldoende granulair zal gebeuren met het oog op verfijnde maatregelen. VARIO wil absoluut het belang en het potentieel van innovatie voor levenslang leren benadrukken. Tot slot pleit VARIO voor een slanke en vernieuwende samenstelling van het platform, met een focus op de expertise van de leden.