ADVIES 17: De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid

ADVISORY REPORT 17: The Sustainable Development Goals as a compass for science, innovation and entrepreneurship policy

VARIO werkt in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid onder de aandacht brengen. Het advies steunt op een reeks van facts & figures.

VARIO formuleert drie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering:

  1. Steun op een ambitieus, allesomvattend en coherent kader met de SDG’s als kompas en werk een heldere visie uit op de rol van wetenschap, innovatie en ondernemerschap voor alle doelstellingen binnen dit kader;
  2. Maak bedrijven meer bewust van de opportuniteiten die de SDG’s voor hen inhouden;
  3. Leer van de aanpak van onze benchmarklanden.

De relance na de covidcrisis en de grote hoeveelheid middelen die daarvoor worden vrijgemaakt, moeten worden aangegrepen om de maatschappelijke impact van wetenschap, innovatie en ondernemerschap verder te vergroten.

In het verdere traject onderzoekt VARIO hoe SDG’s opportuniteiten kunnen zijn om onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen te versterken en internationaal op de kaart te zetten. Op vraag van viceminister-president Crevits zal VARIO bijkomend ook een visie ontwikkelen op een goede beleidsmix tussen bottom-up steun, waar Vlaanderen in het verleden vooral heeft op ingezet, en meer thematische/missiegerichte steun.

Type: