Ga verder naar de inhoud

Advies 17: De SDG’s als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschaps-beleid

1 februari 2021

VARIO werkte in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote relevantie van de SDG’s voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid onder de aandacht brengen. Het advies steunt op een reeks van facts & figures.

Neem contact op met:

Samenvatting

VARIO formuleert drie aanbevelingen aan de Vlaamse Regering:

  • Steun op een ambitieus, allesomvattend en coherent kader met de SDG’s als kompas en werk een heldere visie uit op de rol van wetenschap, innovatie en ondernemerschap voor alle doelstellingen binnen dit kader;
  • Maak bedrijven meer bewust van de opportuniteiten die de SDG’s voor hen inhouden;
  • Leer van de aanpak van onze benchmarklanden.
  • De relance na de covidcrisis en de grote hoeveelheid middelen die daarvoor worden vrijgemaakt, moeten worden aangegrepen om de maatschappelijke impact van wetenschap, innovatie en ondernemerschap verder te vergroten.

In het verdere traject onderzocht VARIO hoe SDG’s opportuniteiten kunnen zijn om onderzoek, innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen te versterken en internationaal op de kaart te zetten (zie VARIO-advies 20). Op vraag van viceminister-president Crevits ontwikkelde VARIO bijkomend ook een visie op een goede beleidsmix tussen bottom-up steun, waar Vlaanderen in het verleden vooral heeft op ingezet, en meer thematische/missiegerichte steun (zie VARIO-advies 27).

Impact

Ge­dach­te­wis­se­ling in Vlaams Parlement

16 december 2021

VARIO was te gast in de commissie Economie, Wetenschap en Innovatie van het Vlaams Parlement voor een gedachtewisseling over de VARIO-adviezen m.b.t. de SDG’s (VARIO-adviezen 17, 20 en 21). VARIO-voorzitter Lieven Danneels gaf een toelichting over de adviezen en beantwoordde nadien vragen van de commissieleden.