VARIO Advies 20: ‘De Sustainable Development Goals – Opportuniteiten voor Vlaamse ondernemingen’

VARIO Advisory Report 20: ‘The Sustainable Development Goals – Opportunities for Flemish companies’

Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid’.

In zijn advies stelt VARIO dat duurzaamheid, in de brede betekenis van de SDG’s, in de kern moet zitten van bedrijven en van de overheid. Dat zal de bedrijven en onze regio als geheel competitiever en veerkrachtiger maken. De relance na de covidcrisis is in die zin een uitgelezen momentum, met grote budgetten die in Vlaanderen en wereldwijd worden vrijgemaakt en dus ook met verdienkansen. We moeten in Vlaanderen ook verder bouwen aan expertise die bijdraagt aan de realisatie van de SDG’s en ons zo internationaal in de markt zetten.

VARIO doet in het advies overkoepelende aanbevelingen aan de overheid, maar ook specifieker, gericht aan onder meer VLAIO en FIT, en met betrekking tot het onderwijs. Concreet zijn de belangrijkste aanbevelingen:

  • Stimuleer in de interactie met bedrijven, op verschillende manieren en op verschillende niveaus, business uit purpose en het verduurzamen van bedrijfsmodellen. Daartoe zijn ook specifieke initiatieven mogelijk, bijvoorbeeld gericht op internationale business opportuniteiten in het kader van de SDG’s.
  • Verbind aan alle mogelijke overheidssteun aan bedrijven de voorwaarde van een globaal positieve impact op de SDG’s.
  • Gebruik regelgeving en normering op een slimme manier om markten te creëren voor producten, technologieën of diensten die bijdragen aan het behalen van de SDG’s.

VARIO erkent dat er op verschillende niveaus binnen de overheid al goede evoluties in gang zijn gezet, en wil die met zijn aanbevelingen verder helpen verbeteren en versnellen.

Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO ook een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VARIO Advies 21). Dat advies is samen te lezen met de VARIO-adviezen 17 en 20 over de SDG’s.

 

Type: