Ga verder naar de inhoud

Advies 31: Optimaal wegen en inspelen op het onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid van de EU

27 september 2023

VARIO wil in dit advies aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe kunnen we daarenboven de manier waarop Vlaanderen het Europese beleid mee vorm geeft optimaliseren?

Neem contact op met:

Samenvatting

Aanleiding en motivatie

Het Europese onderzoeks-, innovatie- en industriebeleid oefent toenemende invloed uit op het Vlaamse beleid ter zake. Het nakende Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU en de aankomende (ook Europese) verkiezingen vormen een uitgelezen moment om hierover te reflecteren. Het advies moet ook een katalysator zijn om het Vlaamse politieke bewustzijn over het toenemende belang van het Europese niveau te vergroten.

Totstandkoming advies

Ter onderbouwing van het advies bevat het bijhorend achtergrondrapport een overzicht van de werking van de Europese Unie, de beleidsprioriteiten, de instrumenten, en een analyse van hoe Vlaanderen het vandaag doet in het kader van verschillende EU-initiatieven. Dit rapport kwam tot stand via deskresearch en dankzij input van onder meer experten. Het draft rapport van de collega’s van Departement EWI over de Vlaamse deelname aan de EU-kaderprogramma’s waar we gebruik van maakten is ondertussen gepubliceerd. VARIO organiseerde ook een reeks workshops en interviews met actoren, ambtenaren en beleidsmakers waarin hij positieve en negatieve elementen optekende van de strategische oriëntatie van Vlaanderen naar de EU. Een samenvattend overzicht van op deze manier verzamelde meningen zit in bijlage bij het advies.

Vaststellingen en aanbevelingen

Vlaanderen is vaak succesvol in het kader van EU-initiatieven. Vlaanderen heeft ook een aantal sterke structuren uitgebouwd voor de interactie met het EU-niveau, maar het geheel is een complex en versnipperd landschap. In acht aanbevelingen geeft VARIO aan waar volgens hem verbetermogelijkheden liggen:

  1. Zorg voor een strategisch kader, zowel om beter in te spelen op opportuniteiten als om meer te wegen op de agendasetting, in het kader van het Europese wetenschaps-, innovatie-, ondernemerschaps- en industriebeleid. Zorg voor convergentie en synergie tussen het Vlaamse en het Europese beleid.
  2. Maak werk van een sterkere politieke Vlaamse positie in Europa. Streef naar eensgezinde Belgische standpunten. Wanneer een Belgisch standpunt niet mogelijk is, ga dan op zoek naar allianties met gelijkgestemde lidstaten, deelstaten en regio’s.
  3. Zet meer in op strategisch proactief wegen op het Europese wetenschaps-, innovatie-, ondernemerschaps- en industriebeleid. Voorzie daarvoor voldoende capaciteit en geef een bestaande Vlaamse organisatie of een samenwerkingsverband van bestaande organisaties specifiek die rol. Help daarnaast ook actoren om meer en beter zelf te lobbyen.
  4. Blijf maximaal inzetten op het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Zet daarnaast versterkt in op andere Europese programma’s en initiatieven zoals het ETS Innovation Fund, het European Space Program, het European Defence Fund, de Critical Raw Materials Act en het Strategic Technologies for Europe Platform.
  5. Volg de Vlaamse baten ruimer op dan alleen voor het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Doe dit bij voorkeur gecentraliseerd en op een gestandaardiseerde manier. Dit moet mee toelaten in te schatten waar bijkomende Vlaamse steun en inspanningen nodig zijn, uiteraard steeds volgens het subsidiariteitsprincipe.
  6. Faciliteer de deelname van Vlaamse kmo’s aan die Europese initiatieven die een duidelijke meerwaarde bieden t.o.v. Vlaamse financiering. Moedig de rol aan die de universiteiten, SOC’s en grote bedrijven daarin kunnen spelen.
  7. Maak duidelijke keuzes in welke Europese projecten je cofinanciert en voorzie daarvoor voldoende middelen, uit aparte budgetten.
  8. Maak strategische keuzes waar extra kaders voor staatssteun zijn voorzien. Gebruik voor gekozen projecten de steun in zijn volle sterkte. Vermijd te strenge voorwaarden voor steun.

Gerelateerd nieuws

Alle nieuwsartikels bekijken

VARIO-bijdrage op AWTI-symposium ‘Voorbij (de) Horizon'

12 oktober 2023

Sympoisum in opvolging van het AWTI-advies ‘Strategisch samenspel - bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie’.