Ga verder naar de inhoud

Expert-rapport Industrial Internet of Things (IIoT) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Industrial Internet of Things (IIoT).

Deze rapporten kaderen in het bredere adviestraject dat VARIO begin 2020 heeft opgezet op vraag van toenmalig Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits. Zij vroeg VARIO een strategische analyse uit te voeren van de waardeketens die eind 2019 door het Strategic Forum on IPCEI werden geïdentificeerd als potentiële toekomstige IPCEI’s. “We gaan immers keuzes moeten maken op welke projecten we met onze kennisinstellingen en industrie prioritair willen inzetten. Onze middelen moeten we focussen en daarvoor hebben we de nodige onderbouwing nodig. VARIO kan daartoe een belangrijke insteek leveren.”, aldus minister Crevits destijds.

Neem contact op met:

VARIO heeft dit adviestraject in een aantal fases opgedeeld:

  • Fase I: Omdat ten tijde van de adviesvraag in het voorjaar 2020 door de FOD Economie al een oproep was gelanceerd voor het indienen van ‘expressions of interest’ voor een IPCEI ‘Hydrogen Technologies and Systems’, heeft VARIO prioriteit gegeven aan het in kaart brengen van de waterstofwaardeketen. VARIO overhandigde haar advies 12 'Strategische verkenning IPCEI - deel I Waterstof' in juli 2020 aan toenmalig Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits.
  • Fase II: Omwille van de grote workload besliste VARIO vervolgens de analyse van vier waardeketens - IIoT, CCAV, Smart Health en Cybersecurity - te laten uitvoeren door externe experten. Tijdens de uitvoering hiervan in de loop van 2021, werd al snel duidelijk dat nog andere waardeketens circuleren als mogelijke IPCEI’s. De confrontatie met de Covidcrisis en daaraan gekoppeld de onderbrekingen in de toeleveringsketens en het gebrek aan strategische autonomie in bepaalde sectoren, maakte andere waardeketens meer prioritair: 2e IPCEI batterijen, 2e IPCEI micro-elektronica, next generation cloud infrastructure and services, health… Om goed voorbereid te kunnen inspelen op de onverwachte toekomstige opportuniteiten inzake IPCEI, besliste VARIO een afwegingskader voor IPCEI te ontwikkelen wat resulteerde in VARIO-advies 22: ‘Strategische verkenning IPCEI Deel II: IPCEI-afwegingskader(september 2021).
  • Fase III: In de tweede helft 2021 en eerste helft 2022 werden de vier externe expert-rapporten gevalideerd aan de hand van workshops met een groot aantal stakeholders. De expert-rapporten werden aangevuld met de commentaren uit de validatieworkshops door de VARIO-staf.

VARIO benadrukt dat het rapport de visie en aanbevelingen van de externe expert weergeven, aangevuld met informatie uit de validatieworkshop.