Ga verder naar de inhoud

Verslag en geleerde lessen van inspirerende VARIO-studiereis naar Singapore

13 juni 2023

In lijn met de aanbevelingen uit zijn evaluatie van 2022, hanteert VARIO bij de opmaak van zijn adviezen altijd een internationale blik. In 2020 selecteerde VARIO bijvoorbeeld een aantal Europese benchmarklanden en -regio’s (VARIO-advies 10), als maatstaf voor het Vlaamse innovatiesysteem. Hierbij merkte VARIO op dat het belangrijk is om breder te kijken dan enkel Europa. Meer specifiek werd toen een uitgebreide casestudie gemaakt van het WTI-systeem van Singapore (VARIO-analyserapport 14). In maart 2023 ondernam VARIO in opvolging een studiereis naar Singapore. Deze missie was de eerste fase van een nieuw adviestraject over het ‘verruimen van onze strategische internationale oriëntatie’ (VARIO-werkprogramma 2023) waarin VARIO tracht om lessen te leren voor Vlaanderen uit andere internationale succesvolle ecosystemen.

De hoofdbedoeling van deze studiereis was om de sleutels van het Singaporese succes als innovatiehub en ‘smart nation’ te identificeren tijdens gesprekken met spelers uit de volledige innovatiewaardeketen. We ontmoetten de innovatie agentschappen, de topuniversiteiten en onderzoeksinstellingen, ziekenhuizen, ontwikkelaars van industriële infrastructuur, investeerders en start-up incubatoren. Thema’s als talent, internationaal ambitieus ondernemen, levenslang leren, effectieve en efficiënte innovatieagenda’s kwamen ten overvloede aan bod.

In dit verslag worden de impressies van de VARIO-studiereis naar Singapore samengevat.