Ga verder naar de inhoud

Advies 13: Een kwaliteitsvolle set indicatoren voor wetenschap en innovatie

20 juli 2020

Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits stelde VARIO een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en innovatie, en de positie van onze regio op internationaal vlak in kaart kan brengen.

Neem contact op met:

Samenvatting

De tool bestaat uit 20 kernindicatoren die samen de kritische succesfactoren en daaraan gekoppelde doelstellingen zo goed mogelijk weerspiegelen. Voor een correct gebruik en interpretatie van indicatoren, geeft VARIO ook een aantal aanbevelingen mee.

Dit advies is het tweede deel van een drieluik. In een eerste deel (Advies 10) selecteerde VARIO vijf landen en 17 regio’s waarmee Vlaanderen zich de komende jaren moet benchmarken op weg naar de top. Het derde deeladvies (Advies 14) gaat dieper in op zeven zwakke schakels in het Vlaamse innovatiesysteem die de komende tien jaar prioritair zijn om het systeem op een hoger plan te brengen.

Impact

Toe­lich­ting advies aan de EWI-pro­ject­groep Vlaamse Brede Her­o­ver­we­ging

30 oktober 2021

VARIO-advies 13 werd door VARIO-directeur Danielle Raspoet toegelicht aan de EWI-projectgroep Vlaamse Brede Heroverweging.

Toe­lich­ting op een ver­ga­de­ring van CFS/STAT

30 oktober 2021

VARIO-advies 13 werd door VARIO-directeur Danielle Raspoet en VARIO-staflid Annelies Wastyn toegelicht op een vergadering van CFS/STAT.

VARIO-kern­in­di­ca­to­ren in het Vlaams In­di­ca­to­ren­boek 2021

30 september 2021

De VARIO-kernindicatoren worden opgenomen in het Vlaams Indicatorenboek 2021.

Vlaams Parlement

22 september 2021

VARIO-advies 13 kwam verschillende keren aan bod in het Vlaams Parlement. We selecteren één verwijzing. Schriftelijke vraag van Maurits Vande Reyde aan minister Hilde Crevits m.b.t. de positie van Vlaanderen in de Regional Innovation Scoreboard 2021.