Ga verder naar de inhoud

VARIO ijvert voor een meer systemische aanpak bij de Vlaamse Brede Heroverweging

26.03.2021

De Vlaamse Brede Heroverweging (VBH) beoogt een grondige doorlichting van de diverse uitgavenposten en waar relevant kostendekkingsgraden binnen de Vlaamse Begroting. Dit heeft tot doel om de kwaliteit van de publieke financiën te verbeteren op het vlak van efficiëntie en effectiviteit. De VBH moet leiden tot een structurele verankering van beleidsevaluaties en uitgaventoetsingen in het beleids- en begrotingsproces.

VARIO bepleit doorheen zijn advisering voortdurend een efficiënt en doeltreffend overheidsbeleid. Een oefening zoals de Vlaamse Brede Heroverweging past volledig in deze visie. De raad heeft in deze context ook steeds het belang benadrukt van een systemische aanpak. En een systemische aanpak vraagt een systemische monitoring- en evaluatie-benadering. Hiertoe heeft VARIO in zijn advies 7 een conceptueel kader ontwikkeld. Het VBH-project zou volgens VARIO moeten aangegrepen worden om interactie-effecten in kaart te brengen, te evalueren en te maximaliseren. In een brief gericht aan voogdijminister Crevits formuleert VARIO de suggestie voor een meer systemische aanpak bij deze Vlaamse Brede Heroverweging. De raad ziet daar een rol weggelegd voor de overkoepelende stuurgroep. Minister Crevits heeft de voorzitter van de stuurgroep aangeschreven met de vraag om - ter optimalisatie van de efficiëntieoefening waaraan ze haar volle medewerking verleent - de door VARIO voorgestelde systemische aanpak vooralsnog toe te voegen.

Voor meer informatie betreffende de Vlaamse Brede Heroverweging verwijzen we graag naar de Mededeling aan de Vlaamse Regering van 4 december 2020.

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.