Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filter:

Type VARIO publicatie

61 resultaten gevonden. 61 resultaten op pagina 3 van 7.

Expert-rapport Cy­ber­se­cu­ri­ty in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Cybersecurity.

Expert-rapport Clean, Connected and Au­to­no­mous Vehicles (CCAV) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Clean, Connected and Autonomous Vehicles (CCAV).

Rapport Eva­lu­a­tie­com­mis­sie VARIO

24 augustus 2022
Na zijn eerste vijf werkjaren vond VARIO het tijd voor een kritische reflectie om zijn werking en impact te optimaliseren. Hiervoor liet…

Advies 28: Bui­ten­land­se private in­ves­te­rin­gen in O&O en ken­nis­in­ten­sie­ve productie

23 augustus 2022
Buitenlandse kennisintensieve investeringen bestendigen en versterken

Advies 27: Visie op een goede be­leids­mix tussen vrije en the­ma­ti­sche steun voor O&O in Vlaan­de­ren

31 mei 2022
Met dit advies beantwoordt VARIO de vraag van viceminister-president Crevits naar “een juiste beleidsmix in Vlaanderen tussen de eerder…

VARIO jaar­ver­slag 2021

15 mei 2022
Verslag van de activiteiten van VARIO in 2021.

Advies 26: Be­leids­plan We­ten­schaps­com­mu­ni­ca­tie 2022-2030

1 februari 2022
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij het Beleidsplan Wetenschapscommunicatie 2022-2030.

Advies 25: Eco­no­mi­sche migratie – een post­coro­na visie

1 december 2021
VARIO is tevreden met de Conceptnota Economische Migratie, maar vraagt tegelijk om de sense of urgency hoog te houden

Advies 24: Invulling VARIO-kern­in­di­ca­to­ren

22 november 2021
VARIO heeft een eerste invulling klaar van de set van 20 kernindicatoren. Hoe presteert Vlaanderen tussen een selectie van toppresteerders…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.