Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

41 resultaten gevonden. 41 resultaten op pagina 3 van 5.

Advies 16: Burgers betrekken bij het we­ten­schaps- en in­no­va­tie­be­leid

1 november 2020
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of…

Brief­ad­vies: voor­ont­werp pro­gram­ma­de­creet BO2021

19 oktober 2020
In dit briefadvies spreekt VARIO zich positief uit over de tweede stap in het groeipad van de puntengewichten van de professionele…

Advies 15: Con­cept­no­ta on­der­wijs­be­las­tings­een­he­den ho­ge­scho­len

27 augustus 2020
Op 13 juli kreeg VARIO van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een vraag om advies bij de conceptnota ‘Onderwijsbelastingseenheden van…

Advies 14: Naar de top van kennis- en in­no­va­tie­re­gi­o's in 2030

21 juli 2020
Advies 14 is onderdeel van een drieluikadvies en formuleert een strategie om tegen 2030 aan te sluiten bij de top van innovatieregio’s

Advies 13: Een kwa­li­teits­vol­le set in­di­ca­to­ren voor we­ten­schap en innovatie

20 juli 2020
Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits stelde VARIO een set van strategische…

Advies 12: Stra­te­gi­sche ver­ken­ning Important Projects of Common European Interest (IPCEI). Deel I: waterstof

20 juli 2020
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit…

Advies 11: De lerende sa­men­le­ving

1 juli 2020
Op 7 juli 2020 bezorgde VARIO dit advies aan viceminister-president Hilde Crevits. De conceptnota van de Vlaamse Regering die de…

Studie: De eco­no­mi­sche effecten van in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring in het hoger onderwijs

1 juli 2020
Studie door KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en de ‘Vlaamse Universiteiten en…

Brief­ad­vies: Pro­gram­ma­de­creet BA2020

15 mei 2020
In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.