Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

47 resultaten gevonden. 47 resultaten op pagina 3 van 6.

Advies 22: Stra­te­gi­sche ver­ken­ning IPCEI. Deel II: af­we­gings­ka­der om in te spelen op toe­kom­sti­ge op­por­tu­ni­tei­ten inzake IPCEI

15 oktober 2021
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit…

Advies 21: Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ont­wik­ke­ling

2 oktober 2021
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame…

Advies 20: De SDG’s – op­por­tu­ni­tei­ten voor Vlaamse on­der­ne­min­gen

1 oktober 2021
Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en…

Advies 19: Wijziging W&I-decreet: be­leids­ka­der voor het Vlaamse in­du­stri­ë­le kli­maat­tran­si­tie­pro­gram­ma

16 september 2021
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30…

Advies 18: Wij­zi­gings­be­sluit stra­te­gi­sche Trans­for­ma­tie­steun

1 juli 2021
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun.

Advies 17: De SDG’s als kompas voor het we­ten­schaps-, innovatie- en on­der­ne­mer­schaps-beleid

1 februari 2021
VARIO werkte in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote…

Advies 16: Burgers betrekken bij het we­ten­schaps- en in­no­va­tie­be­leid

1 november 2020
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of…

Brief­ad­vies: Voor­ont­werp pro­gram­ma­de­creet BO2021

19 oktober 2020
In dit briefadvies spreekt VARIO zich positief uit over de tweede stap in het groeipad van de puntengewichten van de professionele…

Advies 15: Con­cept­no­ta on­der­wijs­be­las­tings­een­he­den ho­ge­scho­len

27 augustus 2020
Op 13 juli kreeg VARIO van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts een vraag om advies bij de conceptnota ‘Onderwijsbelastingseenheden van…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.