Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filter:

Type VARIO publicatie

62 resultaten gevonden. 62 resultaten op pagina 2 van 7.

Brief­ad­vies: Ontwerp van 2e Nationaal Actieplan ’On­der­ne­min­gen en Men­sen­rech­ten’

23 oktober 2023
VARIO werd door federale ministers Zakia Khattabi en Hadja Lahbib om advies gevraagd bij het ontwerp van 2e Nationaal Actieplan…

Advies 32: EU-ont­werp­ver­or­de­ning - nieuwe gen­be­wer­kings­tech­nie­ken

4 oktober 2023
Een aanpassing van de GGO-regelgeving is dringend nodig, vindt VARIO. De raad juicht daarom elke verbetering van het huidige kader toe maar…

Advies 31: Optimaal wegen en inspelen op het on­der­zoeks-, innovatie- en in­du­strie­be­leid van de EU

27 september 2023
VARIO wil in dit advies aangeven hoe Vlaanderen het beste kan inspelen op het Europese beleid om er de meeste baten uit te halen. Hoe…

Rapport: De lekkende pijplijn aan het werk: vrouwen sterk on­der­ver­te­gen­woor­digd als uit­vin­ders bij octrooien

5 september 2023

In dit rapport gaan we in op het aantal vrouwelijke uitvinders en de zogenaamde 'women inventor rate' (WIR). De cijfers tonen een gemengde boodschap.

Verslag en geleerde lessen van in­spi­re­ren­de VARIO-stu­die­reis naar Singapore

13 juni 2023

In maart 2023 ondernam VARIO een studiereis naar Singapore. Deze missie was de eerste fase van een nieuw adviestraject over het ‘verruimen van onze strategische internationale oriëntatie’ waarin VARIO tracht om lessen te leren voor Vlaanderen uit andere internationale succesvolle ecosystemen.

In dit verslag worden de impressies van de VARIO-studiereis naar Singapore samengevat.

VARIO jaar­ver­slag 2022

15 mei 2023
Verslag van de activiteiten van VARIO in 2022.

Advies 30: Ver­ster­ken van de Vlaamse tech­no­lo­gie­po­si­tie met be­trek­king tot octrooien

24 april 2023
Vlaanderen rangschikt top voor octrooiaanvragen door kennisinstellingen. De Vlaamse rangschikking voor bedrijfspatenten is ‘eerder…

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken

Expert-rapport In­du­stri­al Internet of Things (IIoT) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Industrial Internet of Things.

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.