Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

53 resultaten gevonden. 53 resultaten op pagina 2 van 6.

Rapport: De lekkende pijplijn aan het werk: vrouwen sterk on­der­ver­te­gen­woor­digd als uit­vin­ders bij octrooien

5 september 2023

In dit rapport gaan we in op het aantal vrouwelijke uitvinders en de zogenaamde 'women inventor rate' (WIR). De cijfers tonen een gemengde boodschap.

Verslag en geleerde lessen van in­spi­re­ren­de VARIO-stu­die­reis naar Singapore

13 juni 2023

In maart 2023 ondernam VARIO een studiereis naar Singapore. Deze missie was de eerste fase van een nieuw adviestraject over het ‘verruimen van onze strategische internationale oriëntatie’ waarin VARIO tracht om lessen te leren voor Vlaanderen uit andere internationale succesvolle ecosystemen.

In dit verslag worden de impressies van de VARIO-studiereis naar Singapore samengevat.

Advies 30: Ver­ster­ken van de Vlaamse tech­no­lo­gie­po­si­tie met be­trek­king tot octrooien

24 april 2023
Vlaanderen rangschikt top voor octrooiaanvragen door kennisinstellingen. De Vlaamse rangschikking voor bedrijfspatenten is ‘eerder…

Advies 29: Kli­maat­sprong - pro­gram­ma­no­ta

29 maart 2023
VARIO steunt de klimaatsprong en formuleert aanbevelingen om het transitieprogramma te versterken

Expert-rapport In­du­stri­al Internet of Things (IIoT) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Industrial Internet of Things.

Expert-rapport Smart Health in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Smart Health.

Expert-rapport Cy­ber­se­cu­ri­ty in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Cybersecurity.

Expert-rapport Clean, Connected and Au­to­no­mous Vehicles (CCAV) in het kader van IPCEI

26 september 2022

In het kader van IPCEI - Important Projects of Common European Intrest - liet VARIO expert-rapporten maken van vier strategische waardeketens. Voorliggend rapport betreft de waardeketen Clean, Connected and Autonomous Vehicles (CCAV).

Rapport Eva­lu­a­tie­com­mis­sie VARIO

24 augustus 2022
Na zijn eerste vijf werkjaren vond VARIO het tijd voor een kritische reflectie om zijn werking en impact te optimaliseren. Hiervoor liet…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.