Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filter:

Type VARIO publicatie

61 resultaten gevonden. 61 resultaten op pagina 4 van 7.

Advies 23: STEM Agenda 2030

22 oktober 2021
VARIO verwelkomt de STEM Agenda 2030, maar trekt tegelijk aan alarmbel en wil lat hoger leggen

Advies 22: Stra­te­gi­sche ver­ken­ning IPCEI. Deel II: af­we­gings­ka­der om in te spelen op toe­kom­sti­ge op­por­tu­ni­tei­ten inzake IPCEI

15 oktober 2021
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “om een strategische verkenning en analyse uit…

Advies 21: Ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ont­wik­ke­ling

2 oktober 2021
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame…

Advies 20: De SDG’s – op­por­tu­ni­tei­ten voor Vlaamse on­der­ne­min­gen

1 oktober 2021
Dit is een vervolgadvies op het VARIO-advies 17 ‘De Sustainable Development Goals als kompas voor het wetenschaps-, innovatie- en…

Advies 19: Wijziging W&I-decreet: be­leids­ka­der voor het Vlaamse in­du­stri­ë­le kli­maat­tran­si­tie­pro­gram­ma

16 september 2021
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het voorontwerp van decreet houdende wijziging van het decreet van 30…

Advies 18: Wij­zi­gings­be­sluit stra­te­gi­sche Trans­for­ma­tie­steun

1 juli 2021
Viceminister-president Crevits vroeg VARIO om advies m.b.t. het wijzigingsbesluit over Strategische Transformatiesteun.

VARIO jaar­ver­slag 2020

15 mei 2021
Verslag van de activiteiten van VARIO in 2020.

Advies 17: De SDG’s als kompas voor het we­ten­schaps-, innovatie- en on­der­ne­mer­schaps-beleid

1 februari 2021
VARIO werkte in 2021 rond de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met dit eerste advies wil VARIO de grote…

Advies 16: Burgers betrekken bij het we­ten­schaps- en in­no­va­tie­be­leid

1 november 2020
VARIO werd door Vlaams minister van Innovatie, Hilde Crevits, om een startnota gevraagd met mogelijke scenario’s om burgers, individueel of…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.