Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

43 resultaten gevonden. 43 resultaten op pagina 4 van 5.

Studie: De eco­no­mi­sche effecten van in­ter­na­ti­o­na­li­se­ring in het hoger onderwijs

1 juli 2020
Studie door KU Leuven in opdracht van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) en de ‘Vlaamse Universiteiten en…

Brief­ad­vies: Pro­gram­ma­de­creet BA2020

15 mei 2020
In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de…

'Corona’-statement: We­ten­schap en innovatie bieden beste garantie voor een veer­krach­ti­ge sa­men­le­ving

7 mei 2020
VARIO vraagt de Vlaamse Regering in coronatijden niet toe te geven aan kortetermijnpolitiek en verder te investeren in onze belangrijkste…

Advies 10: In­no­va­tie­ve ben­ch­mar­klan­den en -regio's voor Vlaan­de­ren

31 maart 2020
VARIO selecteert 5 innovatieve benchmarklanden en 17 benchmarkregio's als inspiratie voor Vlaanderen

Verslag: In­spi­ra­tie­tour China 2019

1 november 2019
Lees meer over de inspiratietour van VARIO (2019) doorheen Beijing, Shanghai en Shenzhen

Brief­ad­vies: Voor­ont­werp pro­gram­ma­de­cre­ten BA2019 en BO2020

24 oktober 2019
Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en…

Advies 9: Kopen bij startups

13 juni 2019
VARIO schaart zich achter de creatie van een level playing field voor jonge innovatieve bedrijven, mits ook het ambitieniveau en de impact…

Advies 8: We­ten­schap en Innovatie als pri­o­ri­teit aanhouden

5 juni 2019
De vorige Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en…

Advies 7: Con­cep­tu­eel kader voor het opstellen van KPI’s in functie van be­leids­doel­stel­lin­gen

20 mei 2019
VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ten bate van de volgende Vlaamse Regering een…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.