Ga verder naar de inhoud

Adviezen en rapporten

De voornaamste activiteit van VARIO is het formuleren van adviezen aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over het wetenschaps-, innovatie- en ondernemerschapsbeleid. De adviezen zijn ofwel een antwoord op een vraag van de Vlaamse Regering ofwel opgesteld op eigen initiatief van de VARIO-raadsleden.

In het archief vind je adviezen en andere publicaties van de voorgangers van VARIO, de VRWI (Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie) (2010-2016) en de VRWB (Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid) (1985-2009).

Filteren:

Filter:

Type VARIO publicatie

47 resultaten gevonden. 47 resultaten op pagina 5 van 6.

Brief­ad­vies: Voor­ont­werp pro­gram­ma­de­cre­ten BA2019 en BO2020

24 oktober 2019
Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en…

Advies 9: Kopen bij startups

13 juni 2019
VARIO schaart zich achter de creatie van een level playing field voor jonge innovatieve bedrijven, mits ook het ambitieniveau en de impact…

Advies 8: We­ten­schap en Innovatie als pri­o­ri­teit aanhouden

5 juni 2019
De vorige Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en…

Advies 7: Con­cep­tu­eel kader voor het opstellen van KPI’s in functie van be­leids­doel­stel­lin­gen

20 mei 2019
VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ten bate van de volgende Vlaamse Regering een…

Advies 6: Waar­de­cre­a­tie door sa­men­wer­king

26 maart 2019
In een kenniseconomie zijn de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis en technologie een directe bron van innovatie. Samenwerking tussen…

Me­mo­ran­dum 2019-2024: Vlucht vooruit. Be­stem­ming: top 5 ken­nis­re­gi­o's

17 december 2018
Memorandum voor de beleidsmakers in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen van mei 2019.

Advies 5: Vlaamse Be­leids­agen­da Ar­ti­fi­ci­ë­le In­tel­li­gen­tie

1 december 2018
Advies op eigen initiatief aan Vlaams minister van Innovatie Philippe Muyters bij de 'Vlaamse Beleidsagenda Artificiële Intelligentie'.

Advies 4: In­no­va­tie­ve hoge groei­be­drij­ven met impact

1 november 2018
In zijn advies stelt VARIO een globale, geïntegreerde strategie voor om het aantal succesvolle innovatieve snelgroeiende bedrijven in…

Advies 3: Over­heids­steun voor dual use en militaire O&O&I

18 april 2018
Op 6 februari 2018 ontving VARIO een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters over de wenselijkheid van een actualisering van…

Hoor als eerste over nieuwe VARIO-adviezen en ander VARIO-nieuws

Abonneer je dan op de VARIO-nieuwsbrief. Je krijgt er wekelijks het jongste nieuws over wetenschap, innovatie en ondernemerschap, uit Vlaanderen, Europa en de wereld, bovenop.