Publicaties

Advies
15-12-2021
Viceminister-president Hilde Crevits vroeg VARIO om advies bij de conceptnota Economische Migratie – een postcorona visie, als antwoord op het eerste advies van VARIO uit 2017 ' Internationaal toptalent aantrekken en verankeren ’ . VARIO is verheugd dat de Vlaamse Regering zijn advies verder...
Advies
22-11-2021
Vorig jaar stelde VARIO, op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van economie en innovatie Hilde Crevits, een set van strategische beleidsindicatoren samen, die toelaten op een objectieve en transparante manier te monitoren hoe Vlaanderen presteert op het vlak van wetenschap en...
Advies
22-10-2021
Op 15 juli 2021 vroegen viceminister-presidenten Ben Weyts en Hilde Crevits VARIO om advies bij de STEM Agenda 2030. De Agenda heeft een dubbele ambitie: ( 1 ) inzetten op een hogere instroom in STEM en ( 2 ) het versterken van STEM-competenties. VARIO formuleert volgende aanbevelingen bij de...
Advies
15-10-2021
Begin 2020 werd VARIO door Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits gevraagd “ om een strategische verkenning en analyse uit te voeren van de sterktes en opportuniteiten die er zich voor Vlaanderen stellen voor de verschillende mogelijke Important Projects of Common European Interest...
Advies
22-09-2021
Op vraag van minister-president Jan Jambon formuleerde VARIO een advies met betrekking tot het ontwerp vierde Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (VSDO4). Het sluit aan bij het VARIO-adviestraject over de Sustainable Development Goals. Begin 2021 verscheen in dat kader VARIO-advies 17 ‘De...