Publicaties

Advies
09-07-2020
Op 7 juli bezorgde VARIO zijn advies 11 ‘De lerende samenleving’ aan viceminister-president Hilde Crevits. De conceptnota van de Vlaamse Regering die de beleidsvisie uittekent voor de oprichting van een platform levenslang leren kan op de volle steun rekenen van de VARIO-raadsleden.
Advies
07-05-2020
VARIO vraagt de Vlaamse Regering in coronatijden niet toe te geven aan kortetermijnpolitiek en verder te investeren in onze belangrijkste strategische sector, die van kennis, innovatie en ondernemerschap. Dit laat spelers toe veerkracht op te bouwen om crisissen te overwinnen.
Advies
29-04-2020
In zijn briefadvies bij het ‘Programmadecreet BA2020’ spreekt VARIO zich positief uit over het optrekken van de puntengewichten van de STEM-hogeschoolopleidingen, maar vraagt tegelijk om verder te werken aan een duurzame oplossing en de puntengewichten van alle opleidingen te herbekijken. Download...
Advies
31-03-2020
Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (januari 2020) selecteert VARIO vijf benchmarklanden - Zwitserland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland , en zeventien benchmarkregio’s. De benchmarkregio’s bevinden zich in Scandinavië - 2 in Zweden...
Advies
24-10-2019
Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en begroting 2020. Een programmadecreet bevat de eventuele noodzakelijke wijzigingen van regelgeving die de begrotingsuitvoering moeten mogelijk maken.