Publicaties

Advies
31-03-2020
Op vraag van minister-president Jan Jambon en minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (januari 2020) selecteert VARIO vijf benchmarklanden - Zwitserland, Zweden, Finland, Denemarken en Nederland , en zeventien benchmarkregio’s. De benchmarkregio’s bevinden zich in Scandinavië - 2 in Zweden...
Advies
24-10-2019
Op vraag van Minister Diependaele bracht VARIO op 24 oktober 2019 een spoedadvies uit bij de programmadecreten begrotingsaanpassing 2019 en begroting 2020. Een programmadecreet bevat de eventuele noodzakelijke wijzigingen van regelgeving die de begrotingsuitvoering moeten mogelijk maken.
Advies
13-06-2019
Op 9 april 2019 vroeg Vlaams minister van Economie en Innovatie Philippe Muyters VARIO om advies bij de conceptnota aan de Vlaamse Regering ‘Kopen bij start-ups’. VARIO schaart zich achter de 3 maatregelen in de conceptnota voor de creatie van een level playing field voor jonge innovatieve...
Advies
05-06-2019
De uittredende Vlaamse Regering heeft Vlaanderen dicht in de buurt gebracht van de Europese 1%-norm voor overheidsuitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Dat is goed nieuws maar mag ons niet laten indommelen. De absolute koplopers zoals Zwitserland en Duitsland hebben inmiddels hun ambities hoger...
Advies
20-05-2019
VARIO ontving op 1 maart 2019 een vraag om advies van Vlaams minister Philippe Muyters om “ ten bate van de volgende Vlaamse Regering een kwalitatieve en meetbare set aan outputparameters en KPI’s op te stellen, die uiting geven aan de Vlaamse ambitie om tot de Europese top inzake innovatie te...