Raad van de EU akkoord over totaalaanpak voor onderzoek en innovatie
De Europese ministers van Onderzoek hebben conclusies aangenomen over de ‘totaalaanpak voor onderzoek en innovatie - de strategie van Europa voor internationale samenwerking in een veranderende... Lees verder
EU: Onder voorwaarden internationaal blijven samenwerken in onderzoek en innovatie
De Europese Commissie (EC) heeft een mededeling aangenomen over haar mondiale aanpak van onderzoek en innovatie. De EU ziet voor zichzelf een leidersrol in het ondersteunen van internationale... Lees verder
Europese Commissie: Meer geld voor onderzoek en innovatie
De Europese Commissie (EC) heeft gisteren een herstelplan voor de economie na de coronacrisis gepresenteerd, Next Generation EU, ingebed in een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het gaat om een... Lees verder
COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen
Het departement EWI heeft een publicatie gemaakt over onderzoek en innovatie in tijden van COVID-19 in Vlaanderen. Hoewel alle academische instellingen, onderzoeksinstellingen en bedrijven... Lees verder
EC: Meer nationale investeringen nodig in onderzoek en innovatie
De Europese Commissie (EC) heeft, in het kader van het Europese semester, verslagen gepubliceerd over de belangrijkste sociaal-economische uitdagingen van alle EU-lidstaten. Een aanbeveling aan (... Lees verder
Research, education and innovation important in the strategic agenda of the European Council
De Europese Raad heeft zijn strategische agenda voor 2019-2024 gepresenteerd. De vier hoofddoelen zijn: bescherming van burgers en vrijheden, de ontwikkeling van een sterke en bloeiende economie, het... Lees verder
De toekomst van onderzoek en innovatie in Europa
De Research, Innovation and Science Expert group (RISE), aangesteld door commissaris onderzoek en innovatie Carlos Moedas, heeft een rapport uitgegeven met 101 ideeën over de toekomst van onderzoek... Lees verder
2019 cruciaal jaar voor Europese onderzoek en innovatie
Komend jaar moet de EU beslissen over de inhoud en regels van het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe. Medio december stelde het Europees Parlement (EP) zijn... Lees verder
Veel extra geld voor onderzoek en innovatie in Vlaanderen
Tijdens de laatste plenaire vergadering van 2018, op 20 december, stemde het Vlaams Parlement in met een ‘historische’ recurrente begrotingsopstap van 280 miljoen euro voor het beleidsdomein EWI. Het... Lees verder
We moeten investeren in onderzoek en innovatie voor een klimaatneutrale wereld
Van 3 tot 14 december vindt in het Poolse Katowice de VN-klimaattop COP24 plaats. Voorafgaand aan de top verschenen wereldwijd rapporten over de stand van het klimaat, over beleidsvoornemens van... Lees verder