Topexperts presenteren vijf voorstellen voor Europese onderzoeksmissies
Europese topexperts hebben vijf voorstellen gepresenteerd voor onderzoeksmissies in Horizon Europe. De missies zouden zich moeten richten op: de uitdagingen van de klimaatverandering, kanker... Lees verder
Academische wereld bezorgd over mogelijke verlaging O&O-budget Horizon Europe
De EU-lidstaten dreigen 12 miljard euro te bezuinigen op het voorgestelde budget van 94 miljard euro voor het nieuwe kaderprogramma voor O&O&I, Horizon Europe. In een bericht van Research... Lees verder
EU moet meer doen om buitenlandse toponderzoekers te verleiden
De EU zou in Horizon Europe veel meer geld moeten steken in fundamenteel en cultuur-gerelateerd onderzoek. Alleen dan kan de EU de allerbeste onderzoekers blijven aantrekken en behouden. Dat stelt de... Lees verder
Voorlopig akkoord over Horizon Europe
De EU-instellingen hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Het voorstel moet nog wel formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Het... Lees verder
Sociale en geesteswetenschappen rol geven in missie-georiënteerd onderzoek
Om de missie-georiënteerde onderzoeksprogramma’s in het nieuwe Europese kaderprogramma Horizon Europe maatschappelijk relevanter te maken, moeten de sociale en geesteswetenschappen (SSH) meer worden... Lees verder
Europees Parlement wil meer geld voor onderzoek en betere verdeling Oost/West
De Commissie industrie, onderzoek en energie (ITRE) van het Europees Parlement (EP) heeft haar standpunt ingenomen over Horizon Europe. Zowel het rapport over de verordening van rapporteur Dan Nica,... Lees verder
“Ingewikkelde bureaucratie” onlosmakelijk verbonden met EU-onderzoek
De bureaucratie van het Europese kaderprogramma Horizon 2020 en de complexe regels staan internationale onderzoekssamenwerking in de weg, aldus James Meegan, science fellow van de US Mission to the... Lees verder
Discussies tussen ministers en Commissie over grote lijnen Horizon Europe
Tijdens een vergadering van de ministers van Onderzoek in Brussel heeft een meerderheid van de lidstaten een voorstel van de Europese Commissie afgewezen om in Horizon Europe het industriebeleid te... Lees verder