22 miljard euro voor nieuwe Europese Partnerschappen in Horizon Europe
De Europese Commissie heeft, samen met de industriesector, elf nieuwe Europese partnerschappen gelanceerd om investeringen in onderzoek en innovatie te vergroten en belangrijke uitdagingen op het... Lees verder
Programma Horizon Europe officieel gelanceerd
Het nieuwe onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon Europe is 2 februari officieel gepresenteerd tijdens een online internationale conferentie. De EU heeft 95,5 miljard euro uitgetrokken voor... Lees verder
Europa eens over meerjarenbegroting; Horizon Europe en Erasmus+ kunnen van start
De leiders van de EU-landen hebben op 11 december overeenstemming bereikt over het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 en het budget voor het Herstelplan voor Europa (NextGenerationEU). Binnen een... Lees verder
EU: Politiek akkoord Meerjarig Financieel Kader, meer geld voor Horizon Europe
Na lange onderhandelingen door een team van onderhandelaars, met onder meer Johan Van Overtveldt, voorzitter van de commissie begroting in het Europees Parlement, hebben het Europees Parlement (EP),... Lees verder
Laatste oproepen hoger budget Horizon Europe en Erasmus+
In een laatste poging om het politieke tij te keren, heeft de European Universities Association (EUA) Europese politici opgeroepen om de komende zeven jaar toch meer geld uit te trekken voor... Lees verder
Topexperts presenteren vijf voorstellen voor Europese onderzoeksmissies
Europese topexperts hebben vijf voorstellen gepresenteerd voor onderzoeksmissies in Horizon Europe. De missies zouden zich moeten richten op: de uitdagingen van de klimaatverandering, kanker... Lees verder
Academische wereld bezorgd over mogelijke verlaging O&O-budget Horizon Europe
De EU-lidstaten dreigen 12 miljard euro te bezuinigen op het voorgestelde budget van 94 miljard euro voor het nieuwe kaderprogramma voor O&O&I, Horizon Europe. In een bericht van Research... Lees verder
EU moet meer doen om buitenlandse toponderzoekers te verleiden
De EU zou in Horizon Europe veel meer geld moeten steken in fundamenteel en cultuur-gerelateerd onderzoek. Alleen dan kan de EU de allerbeste onderzoekers blijven aantrekken en behouden. Dat stelt de... Lees verder
Voorlopig akkoord over Horizon Europe
De EU-instellingen hebben een gedeeltelijk politiek akkoord bereikt over Horizon Europe. Het voorstel moet nog wel formeel worden goedgekeurd door het Europees Parlement en de Raad van de EU. Het... Lees verder
Sociale en geesteswetenschappen rol geven in missie-georiënteerd onderzoek
Om de missie-georiënteerde onderzoeksprogramma’s in het nieuwe Europese kaderprogramma Horizon Europe maatschappelijk relevanter te maken, moeten de sociale en geesteswetenschappen (SSH) meer worden... Lees verder